KÖPVILLKOR

Köpvillkor för Carlströms kött och chark AB:s WebShop


Köpvillkor för Carlströms kött och chark AB:s Webbshop
Huvudman för Webshopen är Carlströms kött & chark AB
Org nr. 556076-3228
VAT-nummer. SE556076322801
Slakterigatan 7, 72132 Västerås
Tel. 021-147200
Mailadress. info@carlstroms.com
För att beställa varor från webshopen måste man ha fyllt 18 år.

Vid beställning av varor från carlstroms.com skickas en bekräftelse till kundens angivna mailadress.
Om inte annat avtalas skall beställda varor avhämtas på angiven plats i Carlströms lokaler på Slakterigatan 7 i Västerås. Utlämning av varor görs endast då den fysiska butikens öppettider. Uppgifter om dessa tider finns på www.carlstroms.com.

Beställning av varor måste ha mottagits av Carlströms senast kl 14 dagen innan avhämtning.
Priserna på varorna är de som anges på webhandelssidan på carlstroms.com vid tidpunkten för beställningen. Alla priser är inklusive moms. Carlströms reserverar sig för eventuella tryckfel.
Om beställd vara är slut eller av annan anledning inte kan tillhandahållas kontaktas kunden.
Information om produkten finns på carlstroms.com samt på etiketten på varan.

Betalning görs via Klarna bank.

Ångerrätt 
Konsument har ångerrätt enligt lag om distansavtal och avtal utanför affärslokaler (SFS 2005:59). Det innebär en rätt att inom 14 dagar från leverans ångra köp av vissa varor. Ångerrätten gäller inte varor som på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas eller som snabbt kan försämras eller bli för gamla. 
Kund kan därför inte ångra köp av matvaror, däremot exempelvis grillkol, kokböcker och skärbrädor. 

Kund som vill utöva sin ångerrätt ska kontakta Carlströms kött & chark AB. Det finns även ett standardformulär för utövande av ångerrätt som finns på Konsumentverkets hemsida (https://publikationer.konsumentverket.se/kontrakt-och- mallar/angerblankett). För att du ska hinna utöva din ångerrätt i tid räcker det med att du sänder in ditt meddelande om att du tänker utöva ångerrätten innan ångerfristen gått ut. Kund som vill ångra sitt köp ska skicka tillbaka varan till Carlströms på Kundens bekostnad. Kund är skyldig att ersätta Carlströms för en varas värdeminskning i den mån den beror på att Kund hanterat varan i större omfattning än som varit nödvändigt för att fastställa dess egenskaper eller funktion. 

Verkan av utövad ångerrätt 
Om du frånträder detta avtal kommer vi att betala tillbaka alla betalningar vi fått från dig avseende de produkter som omfattas av ångerrätt. Återbetalning sker även avseende en proportionerlig del av leveranskostnaderna (men då räknas inte extra leveranskostnader till följd av att du valt något annat leveranssätt än den billigaste standardleverans vi erbjuder). Återbetalningen kommer att ske utan onödigt dröjsmål och i vilket fall som helst senast 14 dagar från och med den dag då vi underrättades om ditt beslut att frånträda avtalet avseende de ångrade produkterna. Vi kommer att använda samma betalningsmedel för återbetalningen som du själv har använt för den inledande affärshändelsen, om du inte uttryckligen kommit överens med oss om något annat. I vilket fall som helst kommer återbetalningen inte att kosta dig något. 

Reklamation 
Om Kund är en konsument och det enligt bestämmelserna i Konsumentköplagen (SFS 1990:932) (”KKL”) är fel på en vara har Kund rätt att reklamera på grund av felet. Reklamation ska ske snarast efter att felet upptäcktes till Carlströms kött & chark AB och Kund ska kunna presentera följande uppgifter och underlag: 

·        Vara
·        Beställningsdatum
·        Beställningsnummer
·        Orsak till reklamationen/felet
·        E-post eller telefonnummer till Kund
·        Kvitto (på begäran) 

Kontaktuppgifter till Carlströms återfinns på carlstroms.com. 

Carlströms ansvar är i samtliga fall begränsat till varans värde såsom det belastat Kund samt leveransavgiften eller proportionerlig del därav. 

Kund har rätt att vid tvist vända sig till Allmänna Reklamationsnämnden. Carlströms förbinder sig att följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer avseende ärenden som hänskjutits dit. 
 
Vid avbokning av beställning
Om avhämtning inte kan ske på önskad avhämtningsdag måste kunden kontakta Carlströms. Carlströms har rätt att debitera hela ordens värde.

Eventuella reklamationer skall göras så snart som möjligt efter avhämtning till info@carlstroms.com.  
Efter avhämtning ansvarar kunden för att varorna förvaras i enlighet med anvisning.

Carlströms samlar in och lagrar dina uppgifter i syfte att genomföra affärstransaktioner och kommunicera med dig.

Varukorg